Kommunale arkivalier

Kommunale arkivalier er fx

 • sognerådsprotokoller med referater af sognerådenes møder. Et sogneråd svarer til et byråd for en sognekommune, altså kommunerne fra 1842 til 1970.
 • referater af byrådsmøder og udvalgsmøder
 • fattigvæsensprotokoller
 • skolearkivalier, fx eksamensprotokoller og dagbøger
 • hundeprotokol
 • hegnsyn
 • børnesager
 • bistandssager
 • arkiveringsversioner af it-systemer

- og meget meget mere.

 Gribbas er Gribskov Arkivs database over kommunale arkivalier. Vi i gang med at registrere arkivalierne i Gribbas, og der kommer hele tiden nye oplysninger.

Hvad finder du i Gribbas?

Gribbas indeholder registreringer af kommunale arkivalier. Det er altså ikke selve arkivalierne, du kan se på nettet. Gribbas kan sammenlignes med bibliotekets database over bøger og andet materiale. På biblioteket kan du finde og bestille bøger i biblioteksdatabasen. I Gribbas kan du i øjeblikket kun finde arkivalier, men ikke bestille dem. Det kommer, når vi når lidt længere med registreringen.

Hvis du leder efter noget, du ikke kan finde, så send en mail til arkiv@gribskov.dk eller mød op i vores åbningstid.

Databasen Gribbas

Gå til Gribbas (åbner i et nyt vindue)

Gribbas – en del af Starbas

Gribbas er vores lokale del af en større arkivdatabase, der hedder Starbas. I Starbas kan du søge på tværs af 20 forskellige arkivers samlinger.
Skriver du et ord i søgefeltet og trykker på Søg, søger du i alle arkivernes samlinger. Vil du kun søge i et enkelt arkivs samlinger, skal du klikke på dets logo på forsiden af Starbas.

Hele Starbas-platformen drives af Københavns Stadarkiv.

Gå til Gribbas (åbner i et nyt vindue)

Gå til Starbas (åbner i et nyt vindue)

  Luftfoto: Vejby-Tibirke Sognekommunes administrationsbygning, Holløselundvej 77.

Vejby-Tibirke Sognekommunes administrationsbygning, Holløselundvej 77. Foto: Kastrup Luftfoto 1962.

Senest opdateret 02-05-2024

Arkivet er åbent

 • Mandag og tirsdag kl. 10-14 samt efter aftale.

Undtagen på faste lukkedage.

Hvis du ikke har mulighed for at komme i den almindelige åbningstid, så kontakt os for en aftale om besøg uden for åbningstiden.

Faste lukkedage

Arkivet har lukket disse dage:

 • Uge 1 (første uge i januar)
 • 1. maj
 • 5. juni – grundlovsdag
 • Sommerlukket 1. juli-15. august
 • 23. december-2. januar

Send ikke følsomme oplysninger på mail

Du er velkommen til at skrive til os på arkiv@gribskov.dk med spørgsmål om åbningstid, om arkivalier og andre almindelige emner.

Du må ikke sende følsomme personoplysninger til os på mail. Send fx ikke dit personnummer eller andre fortrolige oplysninger i en mail.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om:

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Genetiske data
 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
 • Helbredsoplysninger
 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering

Sådan kan du kontakte os med følsomme oplysninger

I stedet for at sende oplysninger på mail, kan du

 • sende Digital Post
 • ringe på 72 49 99 45
 • sende brev
 • møde op i åbningstiden