DIY var også moderne i gamle dage

Husfliden gjorde sit indtog i 1890’ernes Blistrup og Smidstrup – det var godt for både ”hånden og ånden”.

Af Inger Hørup Slot

Så tager vi en tur godt 100 år tilbage i tiden, til Blistrup og Smidstrup, hvor husflidsbevægelsen fik solidt fodfæste i 1890’erne og fremefter. Se bare her et lille citat fra ”Dansk Husflidsskole” i 1901:

”I Blidstrup Sogn i Nordsjælland har Husflidssagen vundet betydelig Fremgang og Tilslutning. Den startedes i 1893 af Lærer Ferd. Pedersen, men efter få års forløb tog yngre kræfter fat. Og det lille sogn har nu to Foreninger med hver sin Husflidsskole, den ene i Blidstrup, den anden i Smidstrup”.

Og husflid, det var godt for både ”ånden og hånden”. Det kan man læse ud af følgende lille digt, som også kan skimtes på det ene af billederne:

”Hvor Tid fordrives i Lediggang
Går altid meget Ondt i Svang
Brug Aandens Evne og Haandens Snilde
Da ej I ville
Et kostbart Minut af Tiden spilde”

Man mødtes en aften hver uge fra november til april – og lavede kurveflet, træsløjd, børster og meget mere nyttigt. Råmaterialerne betalte man selv, og der var ordensregler at følge. For eksempel skulle man møde til tiden, man måtte ikke ryge i undervisningslokalet og undervisningen skulle så vidt muligt slutte med fællessang.

Sæsonen blev rundet af med en husflidsfest, hvor elevernes arbejder blev udstillet. I Gribskov Arkiv findes der et program for sådan en fest. Årstallet er ikke angivet, men den blev holdt søndag 27. maj i Udsholt Forsamlingshus. Udstillingen åbnede kl. 15, efterfølgende var der koncert, en righoldig Tombola, foredrag, dans og ikke mindst, som der står i programmet med store bogstaver: ”God beværtning” og endvidere et kaffetelt med et ”rigt udvalg af kager samt fortrinlige likører.” Under sådan nogle fester blev der også overrakt meget fine diplomer for veludført husflidsarbejde.

Husfliden fik sin storhedstid i 1930’erne, hvor der var over 800 lokale foreninger landet over. Mange af dem – inklusive foreningerne i Blistrup og Smidstrup – eksisterer ikke længere. Men historien om dem ligger i Gribskov Arkiv og afspejler en tid længe før DIY - gør-det-selv-videoer på Youtube og tips på Pinterest.  

“Fliden benytter tiden – tiden belønner fliden, ” står der på dette flotte diplom, som er for en 5.præmie ved husflidsudstillingen i Udsholt 2. juli 1905 til en Peder Nielsen fra Smidstrup.
“Fliden benytter tiden – tiden belønner fliden, ” står der på dette flotte diplom, som er for en 5.præmie ved husflidsudstillingen i Udsholt 2. juli 1905 til en Peder Nielsen fra Smidstrup.
Her er det Smidstrup Husflidsskoles elever, som viser deres produkter frem. Det er holdet fra vinteren 1920-21.
Her er det Smidstrup Husflidsskoles elever, som viser deres produkter frem. Det er holdet fra vinteren 1920-21.
Drenge og karle var – i hvert fald i begyndelsen - elever i husflidsskolen. Her er det Blistrup Husflidsskoles hold i 1896-97 foran et hus, som har tilhørt Blistrups første brugsforening. Det lå på det, der i dag hedder Peder Thomsensvej.
Drenge og karle var – i hvert fald i begyndelsen - elever i husflidsskolen. Her er det Blistrup Husflidsskoles hold i 1896-97 foran et hus, som har tilhørt Blistrups første brugsforening. Det lå på det, der i dag hedder Peder Thomsensvej.