Løn: Fri bolig, en sæk kartofler og nogle pottemål mælk

Lønnen blev blandt andet udbetalt i kartofler og mælk på gårdene i gamle dages Gribskov. Til gengæld skulle der både knokles, malkes og vaskes WC…

Af Inger Hørup Slot

Når man sådan går rundt i Gribskov Arkiv og jagter nyheder fra gamle Gribskov, er man tit rigtig heldig at finde noget, der helt konkret fortæller om livet i ”gamle dage”. Under jagten forleden dukkede der en ”Kontrabog” op. Den stammer fra Højberggaard i Højelt, lidt uden for Græsted. I kontrabogen kan man se, hvad gårdejeren købte på kredit hos Brugsforeningen i årene 1928-29. Men nok så interessant er der på bogens bagerste sider en ”fæsteseddel”, altså en slags ansættelsesaftale mellem gårdejeren, der bar det flotte navn Jensenius Columbus Nielsen, og så ”Anders Jensen og kone”. Det var en kort ansættelse, der varede fra 1. maj til 1. november 1928. Parrets vigtigste arbejdsopgaver er selvfølgelig listet op: 
”Manden er pligtig til at deltage i alt forefaldende arbejde og konen til at malke de på gården værende køer, efter ejerens ordre, og vaske spande. Og skal hjælpe til med at tage kartofler op om efteråret og vaske WC hver 14. dag”. Arbejdsdagen begyndte i stalden kl. 5.30 præcis. Der skulle malkes tre gange om dagen, og fra kl. 14.30 rykkede arbejdet igen ind i stalden.

Kartofler og fri bolig
Lønnen blev udbetalt i lidt af hvert, kan man se: 
”Der ydes af gårdejer J.C. Nielsen 25 kr. om ugen, fri lejlighed, en pot sødmælk og tre potter skummetmælk daglig samt 50 kg kartofler om måneden”. 25 kr. om ugen svarer til cirka 1000 kroner i vore dage. Til sammenligning kostede en flaske øl 29 øre, en leverpostej 50 øre, en pakke tændstikker 35 øre og to meter hvidt silkebånd skulle man betale 50 øre for. Det står sirligt listet op på kontrabogens første sider.

To kroner pr arbejdsdag
En ”pot” svarer til knapt en liter. Det vides ikke, hvor mange børn parret havde, og om de fire potter mælk egentlig var nok. Men hr Jensens underskrift ses på sedlen, så aftalen blev i hvert fald indgået. Ud over malkning og WC-vask skulle fru Jensen også hjælpe til med høsten. Det fik hun to kroner for pr dag. Hun skulle også hjælpe til med at luge i roerne, og dér kunne hun lave en aftale om akkord med Jensenius.

Ingen WC-vask
Da kontrakten jo var tidsbegrænset, var der ikke rigtig brug for at skrive noget om opsigelsesvarsler og den slags. Men den gode Jensenius Colombus Nielsen havde dog taget et forbehold, for hvis gården blev solgt, ville ansættelsen slutte med en måneds varsel og parret skulle rykke ud af lejligheden. Det lader til, at gårdejeren var glad for parrets indsats. I hvert fald har vi i Gribskov Arkiv endnu en fæsteseddel, som blev indgået året efter med samme par og på samme vilkår. Næsten. For i den nye aftale står der ikke noget om, at fru Jensen skulle vaske WC’et.

Dagbog fra livet på gården
Vi ved faktisk en del om, hvordan livets gang i øvrigt var på Højbjerggaard. For den gode Jensenius skrev i flere år en kortfattet dagbog om kartoffelhøst, pløjning og andre hverdagsbegivenheder. Det kan man læse mere om på Gribskov Arkivs Facebookside, hvor vi i oktober bringer udsnit fra dagbogen, godt krydret med billeder selvfølgelig.

PS: Ikke ”den slags” fæstebønder
Man skal lige i denne sammenhæng ikke forveksle ordet ”fæste” med de rigtig gamle dages fæstebønder, som jo ”lejede” en gård mod betaling og hårdt arbejde. Den slags fæsteri blev helt afskaffet i 1919.

Der skulle selvfølgelig tages kartofler op på Højbjerggaard. Mon ikke både hr og fru Jensen var med til det?
Der skulle selvfølgelig tages kartofler op på Højbjerggaard. Mon ikke både hr og fru Jensen var med til det?
Fru Jensen skulle malke og vaske spande tre gange om dagen. Her er det dog Alberta, der malker på Ravnstrupgård i Græsted i 1920.
Fru Jensen skulle malke og vaske spande tre gange om dagen. Her er det dog Alberta, der malker på Ravnstrupgård i Græsted i 1920.
Der blev arbejdet på akkord i roerækkerne på Højbjerggaard. Her er det dog roekørsel på Østergård i Ågerup i 1930.
Der blev arbejdet på akkord i roerækkerne på Højbjerggaard. Her er det dog roekørsel på Østergård i Ågerup i 1930.
Fæstesedlen: En par håndskrevne sider i kontrabogen gjorde det ud for en fæsteseddel – en slags ansættelseskontrakt på Højbjerggaard.
Fæstesedlen: En par håndskrevne sider i kontrabogen gjorde det ud for en fæsteseddel – en slags ansættelseskontrakt på Højbjerggaard.
Indkøb på kredit hos Brugsforeningen blev noteret i kontrabogen.
Indkøb på kredit hos Brugsforeningen blev noteret i kontrabogen.