Om Gribskov Arkiv

Gribskov Arkiv er et offentligt arkiv, hvor alle har adgang.

Gribskov Arkiv har arkivalier fra administrationen i Gribskov Kommune og dennes forgængerkommuner, foruden private (lokalhistoriske) arkivalier og en billedsamling med tusindvis af fotos.

Vi servicerer Gribskov Kommunes forvaltning med arkivering og fremfinding af gamle sager. Vi laver kopier af eksamensbeviser til borgere, der har mistet deres bevis fra folkeskolen. Og vi formidler lokalhistorien og stiller vores samlinger til rådighed for offentligheden.

Vi tager imod dine gamle dokumenter og fotografier fra Gribskov.

Vores visioner

 • Faglighed: Vi arbejder efter faglige standarder, deler viden og trækker på andre i arkivvæsnet.
 • Fællesskaber: Vi er glade for partnerskaber, for med få ressourcer kan vi strække længere, når vi arbejder sammen med andre.
 • Synlighed: Vi bestræber os på at vise samlingerne frem og bruge dem så meget som muligt i arbejdet, så både borgere og administration kan få glæde af dem.

Sagsbehandlingstider

 • Almindelige henvendelser besvares inden for 10 dage
 • Ansøgninger om adgang efter arkivloven besvares inden for 15 dage
 • Fotobestillinger ekspederes inden for 30 dage

Ofte er vi hurtigere end de ovenstående frister.

Vores samlinger omfatter

 • cirka 100.000 historiske billeder, heraf ca. 65.000 skannede
 • dokumenter fra mere end 6.000 lokale virksomheder, foreninger og privatpersoner
 • kort og bygningstegninger
 • kommunale protokoller og sager fra 1842 og frem
 • arkiveringsversioner af kommunale it-systemer

Organisatoriske forhold

Gribskov Arkiv er oprettet i henhold til § 7 i arkivloven. Selvom arkivet er en del af Gribskov Kommune og finansieret af kommunen, er arkivet også en selvstændig myndighed, der blandt andet fører tilsyn med kommunens arkivdannelse.

Gribskov Arkivs vedtægter

 

Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommunes Center for Kultur og Byudvikling.

 

 

 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder om kulturarven med vores frivillige, med kommunens biblioteker, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet, kommunens forvaltning og Museum Nordsjælland.

Gribskov Arkiv er en del af Gribskov Kommune.

Arkivet er medlem af følgende branche- og interesseorganisationer:

Organisationen Danske Arkiver, ODA (åbner i et nyt vindue)

Netværk for Elektronisk Arkivering, NEA (åbner i et nyt vindue)

Landsforeningen til bevaring af Foto og Film (åbner i et nyt vindue)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (åbner i et nyt vindue)

Gribskov Arkivs historie - den korte version

Gribskov Arkiv blev i 2012 etableret som kommunalt arkiv i henhold til § 7 i arkivloven, også kaldet et stadsarkiv.

Vi modtager og bevarer Gribskov Kommunes arkivalier, og vi har arkivalier fra Gribskov Kommunes forgængerkommuner:
Græsted-Gilleleje Kommune og Helsinge Kommune – og fra deres forgængerkommuner.

Vi har endvidere arkivalier indsamlet fra private af tre lokalhistoriske arkiver:

 • Helsinge Lokalarkiv (oprettet 1973)
 • Gilleleje Lokalarkiv (oprettet 1976)
 • Græsted Lokalarkiv (oprettet 1978)

De tre lokalarkiver blev oprettet af lokale ildsjæle på frivillig basis, som det skete mange steder i Danmark i 1970erne, hvor interessen for lokalhistorie voksede markant efter kommunalreformen i 1970. Siden kom de til at indgå i deres respektive kommuners kulturtilbud og blev drevet for kommunale midler. De tre arkiver blev samlet i ét fælles arkiv, der sammen med Gilleleje Museum indgik i konstruktionen Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre.

Et samlet arkiv

Da Gribskov Kommune  oprettede et stadsarkiv i 2012, blev det lagt sammen med lokalarkiv-funktionen. De sammenlagte arkiver fik nanvet Gribskov Stads- og Lokalarkiv. I 2014 blev Gilleleje Museum lagt sammen med Hørsholms Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød til Museum Nordsjælland. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre blev dermed de facto opløst.

I 2016 skifede Gribskov Stads- og Lokalarkiv navn til Gribskov Arkiv, og i 2018 blev de sidste rester af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre afviklet og afløst af en samarbejdsaftale mellem Gribskov Arkiv og Museum Nordsjælland.

Besøg Museum Nordsjællands hjemmeside (åbner i et nyt vindue)

Læs også:
Historien om Lokalhistorisk forening for Helsinge og omegn, (åbner i nyt vindue). Skrevet af Aase Bomholdt, der har været frivillig på arkivet gennem mange år.

Senest opdateret 20-03-2024
Diplom, biavlerforening, 1899

Gribskov Arkiv indsamler arkivalier. Et eksempel er dette fine 3.-præmie-diplom for fremstilling af syltetøj, som gårdejer Lars Nielsen fra Hemmingstrup fik af Danmarks Biavlerforening i 1899.